نحوه تنگ کردن پاچه های شلوار پارچه ای

1- شلوار را پشت و رو کرده و بپوشید. شلوار باید پشت و رو باشد تا زمانی که با ماژیک روی آن علامت می زنید مشخص نشود.

2- هر جایی از پاچه های شلوار که گشاد است و باید تنگ شود را مانند ویدئو به یک سمت کشیده تا شلوار به پا بچسبد و جاهایی از پاچه که باید تنگ شود مشخص گردد.

3- بعد از اینکه مشخص کردید پاچه از کجا تا کجا و دقیقاً چه میزان باید تنگ شود، از فردی بخواهید دقیقاً جایی از پاچه که باید دوخت جدید زده شود تا شلوار به اندازه ای که می خواهید تنگ گردد را با کشیدن خطی مشخص نماید. (نحوه انجام این کار دقیقاً درویدئو مشخص است).
4- اگر فردی در کنارتان نیست که دقیقاً محلی که مشخص می کنید را علامت بزند، خودتان می توانید با استفاده از سوزن ته گرد این کار را انجام دهید.

فاصله ی بین سوزن ته گردها باید حدوداً بین 2/5 تا 5 سانتی متر باشد. بعد از علامت گذاری شلوار را درآورده و خطی در کنار سوزن ته گردها (از داخل) ترسیم کنید و سوزن ها را درآورید.

5- اگر نمی خواهید مراحل بالا را انجام دهید، راحت ترین روش برای اندازه زدن میزان تنگی شلوار استفاده از شلوار دیگری بوده که اندازه ی پاچه های آن دقیقاً برایتان مناسب است.

پاچه های این شلوار را مانند ویدئو روی پاچه های شلوار گشاد گذاشته و علامت بزنید.

6- مراحل را برای پاچه ی دیگر نیز تکرار کنید. سپس با استفاده از یک بشکاف دوخت کنار خطی که ترسیم کرده اید را بشکافید.

 

7- بعد از اینکه دوخت شلوار در کنار خطوط کاملاً باز شد، آن را روی سطح صافی انداخته و اتو بزنید تا کاملاً صاف شود.

سپس خط دیگری با فاصله ی 1/3 سانتی متر از خط اول در کنار آن ترسیم کنید.

8- قیچی را روی خط دومی که هم اکنون ترسیم کردید بگذارید و دقیقاً روی خط را برش بزنید تا اضافه های پارچه جدا شود.
9- حال باید پاچه ها را بدوزید.

برای راحتی کار و برای اینکه دو پارچه ای که روی هم قرار دارند در حین دوخت لیز نخورند، با فاصله ی 7 سانتی متر در امتداد خط مانند ویدئو سوزن ته گرد بزنید. سوزن ته گردها باید عمود بر خط باشند. این کار باعث می شود شلوار را راحت تر بدوزید.

– مراحل را برای پاچه ی دیگر شلوار نیز تکرار کنید.

.

طرز دوخت پاچه ها و اتمام کار

1- به ویدئو دقت کنید و دقیقاً به همان شکل روی خط را دوخت بخیه ای زده و سوزن ته گردها را حین کار یکی یکی جدا کنید.

2- 2/5 تا 5 سانتی متر انتهای دوخت را چند دوخت معکوس زده تا دوخت کاملاً محکم شود و نشکافد.
3- مراحل را برای پاچه ی دیگر شلوار نیز تکرار کرده و کار را به پایان برسانید.

.

منابع:

.https://fantricks.com