دلایل شکستگی زیره کفش

دلیل اینکه زیره کفش ها باز یا شکسته می شوند بیشتر نوع آجی که در زیره آن به کار رفته است .

.

طراحی آج قالب

اگر آج قالب دارای ارتفاع زیاد و تیزی در جهت انعطاف کفش باشد باعث شکستگی زیره کفش می شود و همچنین اج قالب باید باتوجه به نوع کاربرد کفش درست انتخاب شود .

.

به کار بردن مواد نامناسب

زیره کفش را باید بسته به نوع کاربردی که کفش دارد از موادی مناسب به لحاظ دانسیته در نظر گرفت .

.

بالابودن ضخامت پنجه کفش

اگر زیره کفش در قسمت سرپنجه بیشتر از ۸ میلی متر باشد باعث افزایش ضخامت در مواد پی یو و مقاومت در برابر انعطاف پذیری شده و در نتیجه زیره کفش می شکند .

.

دانسیته خیلی بالا ویا خیلی پایین زیره

اگر داخل قالب های کفش مواد اضافی بریزیم و زیره کفش را سنگین کنیم و دانسیته را افزایش دهیم زیره کفش می شکند و اگر دانسیته را کم کنیم و مواد پی یو کمتری را در قالب بریزیم به علت فاصله ی مولکولی بسیار زیاد باعث سایش زیره شده و رویه کفش به زیره آن نچسبیده و در نتیجه زیره می شکند .

.
منابع:
.https://patanshoes.com

- مطالب مرتبط -

«کفش و پاپوش»

error: Alert: Content is protected !!