تعیین صحیح اندازه کفش

نکات تعیین اندازه درست کفش:

  1. برای تعیین اندازه پا، لازم است کف پا بر روی سطحی صاف و پاشنه کاملا به لبه دیوار چسبیده باشد، سپس به‌وسیله خط‌کش یا متر از لبه دیوار تا نوک انگشتان را اندازه‌گیری کنید.
  2. اگر اندازه پایتان بین دو اندازه است، اندازه بزرگ‌تر را انتخاب کنید، برای مثال: پای شما بعد از اندازه‌گیری ۲۵.۵ سانتی‌متر است، بهتر است به جای عدد ۲۵، ۲۶ سانت را تعیین کنید (جهت جلوگیری از ایجاد ناراحتی، تورم، تاول یا درد).
  3. به طور طبیعی یکی از پاها از دیگری بزرگ‌تر است. بنابراین، اولویت انتخاب سایز مناسب باید با پای بزرگتر باشد.
  4. لازم است به اندازه یک انگشت شست بین پشت پا و لبه انتهایی کفش فاصله باشد.
  5. دقت کنید اندازه کفش بزرگ نباشد تا درون پاهایتان بلغزد و راه رفتن را برایتان سخت کند.
  6. بهترین زمان اندازه‌گیری معمولا در اواخر بعد از ظهر یا در پایان روز است، زیرا در این زمان پا در بیشترین مقدار حجم خود است.
  7. کفشی که بیش از حد کوچک است یکی از علل عمده درد پا و مشکلات مرتبط با آن است.
  8. کفشی که بیش از حد بزرگ است می‌توانند موجب زخم شدن و عدم حفظ تعادل فرد در زمان راه رفتن شود.
  9. شکل پاها با گذشت زمان تغییر می‌کند، همیشه در دوره‌های سنی مختلف، پاهای خود را از طول و عرض اندازه‌گیری کنید.

.

روش اندازه گیری سایز کفش

برای اطمینان از درستی سایز کفش خود مراحل زیر را انجام دهید:

پاهای خود را بدون جوراب و پوشش روی یک سطح صاف(یک تکه کاغذ بزرگتر از پاهای خود) قرار دهید.

روی همان سطح صاف پشت پایتان را به دیوار یا جسم ثابتی بچسبانید.

از قسمت بلند ترین انگشتتان مطابق شکل یک خط بکشید.

فاصله میان دیوار و خط کشیده شده را اندازه گیری و ثبت نمایید.

اندازه بدست آمده را با جدول زیر تطبیق دهید و سایز دقیق کفش خود را بیابید

.

سایز زنانه

US سایز رایج در ایران(Euro) UK Inches طول کف پا (CM)
۴ ۳۵ ۲ ۸٫۱۸۷۵ ۲۰٫۸
۴٫۵ ۳۵ ۲٫۵ ۸٫۳۷۵ ۲۱٫۳
۵ ۳۵-۳۶ ۳ ۸٫۵ ۲۱٫۶
۵٫۵ ۳۶ ۳٫۵ ۸٫۷۵ ۲۲٫۲
۶ ۳۶-۳۷ ۴ ۸٫۸۷۵ ۲۲٫۵
۶٫۵ ۳۷ ۴٫۵ ۹٫۰۶۲۵ ۲۳
۷ ۳۷-۳۸ ۵ ۹٫۲۵ ۲۳٫۵
۷٫۵ ۳۸ ۵٫۵ ۹٫۳۷۵ ۲۳٫۸
۸ ۳۸-۳۹ ۶ ۹٫۵ ۲۴٫۱
۸٫۵ ۳۹ ۶٫۵ ۹٫۶۸۷۵ ۲۴٫۶
۹ ۳۹-۴۰ ۷ ۹٫۸۷۵ ۲۵٫۱
۹٫۵ ۴۰ ۷٫۵ ۱۰ ۲۵٫۴
۱۰ ۴۰-۴۱ ۸ ۱۰٫۱۸۷۵ ۲۵٫۹
۱۰٫۵ ۴۱ ۸٫۵ ۱۰٫۳۱۲۵ ۲۶٫۲
۱۱ ۴۱-۴۲ ۹ ۱۰٫۵ ۲۶٫۷
۱۱٫۵ ۴۲ ۹٫۵ ۱۰٫۶۸۷۵ ۲۷٫۱
۱۲ ۴۲-۴۳ ۱۰ ۱۰٫۸۷۵ ۲۷٫۶
۱۳ ۴۴ ۱۰٫۵ ۱۱ ۲۷٫۹
۱۴ ۴۵-۴۶ ۱۱ ۱۱٫۲۵ ۲۸٫۶

سایز مردانه

US سایز رایج در ایران(Euro) UK Inches طول کف پا (CM)
۶ ۳۹ ۵٫۵ ۹٫۲۵ ۲۳٫۵
۶٫۵ ۳۹ ۶ ۹٫۵ ۲۴٫۱
۷ ۴۰ ۶٫۵ ۹٫۶۲۵ ۲۴٫۴
۷٫۵ ۴۰-۴۱ ۷ ۹٫۷۵ ۲۴٫۸
۸ ۴۱ ۷٫۵ ۹٫۹۳۷۵ ۲۵٫۴
۸٫۵ ۴۱-۴۲ ۸ ۱۰٫۱۲۵ ۲۵٫۷
۹ ۴۲ ۸٫۵ ۱۰٫۲۵ ۲۶
۹٫۵ ۴۲-۴۳ ۹ ۱۰٫۴۳۷۵ ۲۶٫۷
۱۰ ۴۳ ۹٫۵ ۱۰٫۵۶۲۵ ۲۷
۱۰٫۵ ۴۳-۴۴ ۱۰ ۱۰٫۷۵ ۲۷٫۳
۱۱ ۴۴ ۱۰٫۵ ۱۰٫۹۳۷۵ ۲۷٫۹
۱۱٫۵ ۴۴-۴۵ ۱۱ ۱۱٫۱۲۵ ۲۸٫۳
۱۲ ۴۵ ۱۱٫۵ ۱۱٫۲۵ ۲۸٫۶
۱۳ ۴۶ ۱۲٫۵ ۱۱٫۵۶۲۵ ۲۹٫۴
۱۴ ۴۷ ۱۳٫۵ ۱۱٫۸۷۵ ۳۰٫۲
۱۵ ۴۸ ۱۴٫۵ ۱۲٫۱۸۷۵ ۳۱
۱۶ ۴۹ ۱۵٫۵ ۱۲٫۵ ۳۱٫۸
۱۷ ۵۰ ۱۶ ۱۳ ۳۳
۱۸ ۵۱ ۱۶٫۵ ۱۳٫۲۵ ۳۳٫۷
۱۹ ۵۲ ۱۷ ۱۴ ۳۴٫۶

*نکته ۱: بهترین زمان اندازه گیری سایز پا در پایان روز است که پا در بزرگترین حالت خود قرار دارد.

*نکته۲: دراغلب افراد اندازه پاها کمی متفاوت است بنابراین هر دو پا را اندازه بگیرید و براساس اندازه بزرگتر، کفش را انتخاب کنید.

*نکته۳: از آنجایی که در نشانهای مختلف تجاری سایز کفش ها با هم متفاوت است در نهایت بهترین راه برای اطمینان از اندازه بودن کفش شما این است که آن را در پای خود امتحان کنید و راحتی و استاندارد بودن آن را بسنجید.

.
منابع:

.https://www.mellishoes.ir
.https://markomode.com

- مطالب مرتبط -

«کفش و پاپوش»

error: Alert: Content is protected !!